Straż Graniczna - Patrol w Tatrach - Video Travel - Filmowe oferty turystyczne

SZYBKIE LOKALIZACJE

Straż Graniczna - Patrol w Tatrach, Al. Przewodników Tatrzańskich 3, Zakopane, Polska

Tel.: 48 18 202 25 00
Strona www: www.karpacki.strazgraniczna.pl
Adres e-mail: zakopane@strazgraniczna.pl

Już tradycyjnie Karpacki Oddział Straży Granicznej wesprze Fundację Jurka Owsiaka, która w tym roku zagra dla dzieci i osób w podeszłym wieku. Funkcjonariusze z poszczególnych Placówek Straży Granicznej oraz  Komendy Oddziału będą uczestniczyć w imprezach finałowych WOŚP. W ubiegłym roku Video Planer wylicytowała Patrol Graniczny, co pozwoliło nam stworzyć powyższy materiał.

 

 

W ostatnich kilkunastu latach znacząco wzrósł towarowy i osobowy ruch graniczny, a wraz z nim przestępczość graniczna. Przez Polskę wiodą trasy nielegalnej migracji obywateli Ukrainy oraz obywateli państw Azji i Afryki. Na polskich granicach utrzymuje się również przestępczość gospodarcza w postaci przemytu towarów akcyzowych i towarów ze sfałszowanymi znakami firmowymi znanych marek.

 

 

Z chwilą wstąpienia Polski do UE, jej granica wschodnia stała się jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, której ochrona musi być maksymalnie efektywna i skuteczna. Dla osiągnięcia tego celu zostały przeprowadzone prace służące dostosowaniu struktury, kompetencji i logistyki formacji ochrony granicy państwowej do wymogów Unii Europejskiej. W celu stopniowego dostosowania struktur Karpackiego Oddziału Straży Granicznej do ochrony granicy w warunkach przynależności Polski do Unii Europejskiej, już w 2003 roku reorganizacji zostały poddane Graniczne Placówki Kontrolne w Koniecznej, Muszynie, Piwnicznej-Zdroju, Niedzicy, Łysej Polanie, Chyżnem, Korbielowie i Zwardoniu. Elementem tej reorganizacji było połączenie strażnic z dotychczas istniejącymi Granicznymi Placówkami Kontrolnymi i przekształcenie ich w Placówki Straży Granicznej. Pozwala to na efektywne wykorzystywanie zasobów kadrowych i środków technicznych służących ochronie granicy polsko-słowackiej, która od przystąpienia Polski i Słowacji do Układu z Schengen stała się unijną granicą wewnętrzną. Stopniowo nastąpiły zmiany w sposobie ochrony granicy w związku z tymi przekształceniami jej statusu.

Obecnie ochrona granicy państwowej i przeciwdziałanie nielegalnej migracji stopniowo koncentruje się na działaniu funkcjonariuszy Straży Granicznej w strefie nadgranicznej, a nie na fizycznej, bezpośredniej ochronie samego pasa drogi granicznej, jak to było dawniej praktykowane.

 

 

Granica Polsko-Słowacka.

 

 

4365 KOMENTARZY

[DODAJ KOMENTARZ]